fbpx

Minimalne wymagania techniczne

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu inTradus, serwer, na którym będzie instalowana usługa synchronizująca, musi spełniać poniższe wymagania:

Microsoft Windows

Wspierany przez co najmniej rok od momentu gotowości inSolutions do wdrożenia produkcyjnego system Microsoft Windows, wg informacji o cyklu życia produktu Microsoft Windows uzyskanychza pośrednictwem witryny microsoft.com z zainstalowaną wersją .NET 4.8 lub nowszą.

Baza danych Microsoft SQL Server

Wspierana przez co najmniej rok od momentu gotowości inSolutions do wdrożenia produkcyjnego instalacja bazy danych Microsoft SQL Server, na której pracuje system ERP Subiekt GT, wg informacji o cyklu życia produktu Microsoft SQL Server uzyskanych za pośrednictwem witryny microsoft.com.

Łącze internetowe

Sprawne połączenie internetowe, co najmniej 100 Mb/s przesyłu (upload) i co najmniej 50 Mb/s odbioru (download). W przypadku połączeń radiowych możliwe nieprawidłowości w synchronizacji, jej niestabilność, częste opóźnienia etc. Sugerowane połączenie wyższej wydajności. Z racji natury synchronizacji (większa jest ilość danych synchronizowanych z ERP do inTradus B2B, niż odwrotnie) szczególnie ważnym parametrem jest parametr prędkości upload. Oczywiście wykorzystanie łącza do innych celów niż synchronizacja może wpływać na jej wydajność i stabilność i nieprawidłowości wynikające z przyczyn niewystarczających parametrów łącza (określane przez inSolutions przy wystąpieniu takich problemów) nie stanowią defektu działania oprogramowania i nie będą traktowane jako podstawa do określenia niezrealizowania zakresu i/lub innych zobowiązań inSolutions, będących przedmiotem wdrożenia.


Technicznie jest możliwe, aby serwer, na którym funkcjonuje usługa synchronizująca, był innym serwerem, niż serwer, na którym pracuje baza danych systemu ERP. W tym przypadku jednak do serwera tego również mają zastosowanie powyższe kryteria, oprócz kryterium wersji silnika bazy danych SQL Server; jednak kryterium dotyczące wersji silnika SQL Serwer niezależnie ma zastosowanie do serwera, na którym pracuje baza danych systemu ERP. W przypadku takiej infrastruktury zalecane jest, aby oba systemy komunikowały się przez sieć wewnętrzną lokalną, co zapewni wymaganą wydajność wymiany danych.


Niezalecane jest, aby usługa synchronizacji pracowała na sprzęcie innego rodzaju, niż serwer o ciągłym działaniu, z racji konieczności zapewnienia stałej i nieprzerwanej synchronizacji stanów magazynowych, cen itd. oraz z przyczyn bezpieczeństwa.

Umów się na darmową prezentację online