fbpx

Minimalne wymagania techniczne

W celu prawidłowego funkcjonowania systemu inTradus, serwer, na którym będzie instalowana usługa synchronizująca, musi spełniać poniższe wymagania:

Microsoft Windows

Wspierany przez co najmniej rok od momentu gotowości inSolutions do wdrożenia produkcyjnego system Microsoft Windows Serwer, wg informacji o cyklu życia produktu Microsoft Windows Serwer uzyskanych za pośrednictwem witryny microsoft com z zainstalowaną wersją .NET Framework 3.5 (zawiera wersje .NET 2.0 i 3.0) oraz 4.8 Advanced Services.

Baza danych Microsoft SQL Server

Wspierana przez co najmniej rok od momentu gotowości inSolutions do wdrożenia produkcyjnego instalacja bazy danych Microsoft SQL Server, na której pracuje system ERP Subiekt GT, wg informacji o cyklu życia produktu Microsoft SQL Server uzyskanych za pośrednictwem witryny microsoft.com.

Łącze internetowe

Działające połączenie internetowe, o parametrach nie mniejszych niż 100 Mb/s przesyłu (upload) i 50 Mb/s odbioru (download). W przypadku połączeń radiowych możliwe jest wystąpienie nieprawidłowości w synchronizacji, jej niestabilność, częste opóźnienia etc. W przypadku połączeń radiowych możliwe nieprawidłowości w synchronizacji, jej niestabilność, częste opóźnienia etc. Sugerowane połączenie wyższej wydajności. Z racji natury synchronizacji (większa jest ilość danych synchronizowanych z ERP do inTradus B2B, niż odwrotnie) szczególnie ważnym parametrem jest parametr prędkości upload. Oczywiście wykorzystanie łącza do innych celów niż synchronizacja może wpływać na jej wydajność i stabilność i nieprawidłowości wynikające z przyczyn niewystarczających parametrów łącza (określane przez inSolutions przy wystąpieniu takich problemów) nie stanowią defektu działania oprogramowania i nie będą traktowane jako podstawa do określenia niezrealizowania zakresu i/lub innych zobowiązań inSolutions, będących przedmiotem wdrożenia.

Wymagane jest, aby Repliktor pracował w trybie ciągłym, w środowisku serwerowym, na którym zainstalowana jest baza systemu ERP, z konieczności zapewnienia stałej i nieprzerwanej synchronizacji stanów magazynowych, cen itd. oraz z przyczyn bezpieczeństwa. System inTradus wymaga posiadania aktualnej wersji systemu ERP. Za każdym razem, kiedy pojawiają się aktualizacje dla systemu ERP należy mieć na uwadze, że system inTradus będzie do nich dostosowywany i aktualizowany. Oznacza to, że posiadanie starszych wersji Subiekta GT/Subiekta nexo PRO/Navireo nie gwarantuje prawidłowego działania systemu inTradus.

System inTradus niejednokrotnie korzysta z innych programów z linii inDodatki (jest to specyfika konkretnego wdrożenia – niektóre realizacje wymagają dodatków dla zapewnienia oczekiwanych przez klienta możliwości). Podczas aktualizacji systemu wysyłamy informację jakie wersje dodatków zintegrowanych z systemem inTradus Start B2B należy posiadać, aby system zapewniał stabilne i prawidłowe działanie.

Umów się na darmową prezentację online